top of page
Search
  • alexi733

Poradnia kognitywistyczno-pedagogiczna COGNI

Niektóre problemy wymagają pogłębienia wywiadu, analizy zebranych informacji w interdyscyplinarnym zespole, co pozwoli spojrzeć na nie z szerszej perspektywy oraz wielokrotnych konsultacji.


14 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page